Zondag 25 maart 2018 Algemene ledenvergadering

Dronten


Meer info


Beste Leden,


Het is weer tijd om de jaarlijkse contributie te voldoen.

U wordt vriendelijk verzocht het bedrag zelf over te maken op onze bankrekening.


Info Blauwe Walm